Persoonlijke gegevens
Adres gegevens
Inkomens gegevens
Aanvullende gegevens

Alleenstaand
Getrouwd
Samenwonend
Geregistreerd partner
0
1
2
3
4
5+
Koopwoning
Huurwoning
Thuiswonend / inwonend
Nee
Ja